Varberg

Läkare anklagar chefer för brott

Chefer på sjukhuset i Varberg har uppmanat en läkare på medicinkliniken att gå in i en journal och ta bort delar av innehållet. Att på det här sättet ändra i en journal är ett brott mot patientdatalagen som säger att ändringar bara får göras om det görs tydligt vad som har ändrats. Att bara ta bort delar av journaler är alltså ett lagbrott.

Läkarna på sjukhuset ser uppmaningen som ytterligare ett sätt av ledningen att hantera personalen med hot och detaljstyrning istället för med kommunikation.

– Det har förkommit att man har anmodat personer att ändra i journalen, säger Niklas Brywe är överläkare och facklig representant.

Varför?

– Därför att det stått saker som inte har varit fördelaktiga för sjukhuset och i förlängningen sjukhusledningen, säger Niklas Brywe.

Så ledningen har vetat om det och uppmanat er att ändra i journalen?

– Sjukhusledningen har tagit del av en journal där det uppenbart har stått att det kanske inte har funnits kompetens inom ett visst område. Detta har sjukhusledningen vetat om men personen i fråga har tagit hand om den här typen av patienter ändå, säger Niklas Brywe.

Det var när medicinläkarna på sjukhuset i Varberg mot sin vilja tvingades ta hand om barn som kom in akut på sjukhuset situationen uppstod.

Medicinläkarna som kände ett obehag inför att tvingas ta hand om barn när de inte var utbildade för det, skrev då i journalen att de saknade specifik kompetens. Och det var detta en chefsläkare försökte få en medicinläkare att ändra när journalen redan var skriven. En uppmaning som strider mot lagen.

– Jag känner inte alls till den här händelsen. Jag kan inte kommentera den på annat sätt än att jag absolut inte har varit inblandad i den, säger sjukhuschefen Kristina Wallentin.

Vad tänker du om den?

– Det vill jag veta mer om i så fall om jag ska uttala mig om det, säger Kristina Wallentin.

Vad tänker du om detta?

– Ja, vad tänker man om censur. Jag tänker väl som alla andra. För det första så är det ju olagligt att ändra i journalen. Sen är det repressivt att påtala det på det sättet att man kallar in en person och anmodar honom att göra det, säger Niklas Brywe.