Umeå

Noréngruppens konkurs

 Konkursförvaltaren är nu klar med konkursen av telemarketingföretaget Noréngruppen i Umeå. Skulderna uppgick till 13,3 miljoner kronor, tillgångarna var 300 000 kronor. Redogörelsen innehåller en lång rad misstankar om olika slags ekonomisk brottslighet.

Företagets ägare misstänks ha tagit ut nästan två miljoner kronor för egen räkning och företagets bokföring var i oordning. Dessutom har företaget varit konkursmässigt i flera år och drivits vidare i strid med aktiebolagsordningen. 

Konkursförvaltaren anser vidare att överföringen av avtalet med Hitta.se till ett nytt bolag, SB Invest som ägdes av ägaren till Noréngruppen, var olaglig eftersom kostnaden för personalen 2,7 miljoner kronor blev kvar i det gamla bolaget.

Konkursförvaltaren försökte få igen pengarna av SB Invest och i december 2008 begärdes kvarstad på 1,2 miljoner kronor i tillgångar hos SB Invest.

Efter en muntlig förhandling i Umeå Tingsrätt ändrades dock summan till 250 000 kronor. Ett beslut som överklagades av kronofogden till hovrätten som slog fast beloppet till 1,2 miljoner.

Detta beslut tog en och en halv timme och under den tiden plockades 950 000 kronor ut av SB Invest , pengar som inte har gått att spåra igen.

Till slut nåddes istället en förlikning där SB Invest har betalat 500 000 kronor till Kronfogden.

Ägaren själv nekar till att ha begått något brottsligt.

Reporter Tommy Karlsson Ravström.

tommy.karlsson-ravstrom@sr.se