Kommunerna slarvar med vattenkontroller

Det finns stora brister i tillsyn och kontroll av kvalitén på det kommunala dricksvattnet i de flesta av länets kommuner i länet.
Berg, Krokom och Ragunda hör till dem som fuskar. Och Härjedalen och Åre har inte ens bemödat sig om att lämna någon rapport om sin tillsyn. Det visar en enkät som Livsmedelsverket gjort. Doris Rosling på Livsmedelsverket är bekymrad och kritisk: - Det är väldigt få prover tagna ute på ledningsnätet. Även om vattnet är bra när det lämnar vattenverket så tycks man ha väldigt dålig kontroll på hur det ser ut när konsumenten får det i kranen. Doris Rosling säger att konsumenten har rätt att kräva att de har ett vatten som fungerar bra som dricksvatten och för dusch, matlagning och tvätt. - Jag är tveksam till om man kan garantera det om man ser till de fåtaliga kontrollerna i de här kommunerna.