Majoritens förslag till besparingar

Förlossningsverksamheten i Västervik får vara kvar och Oskarshamns sjukhus blir kvar som akutsjukhus, men med en del minskad vård. Det stod klart i dag sedan landstingets majoritet berättat om sitt budgetförslag.
Oskarshamns sjukhus kommer finns kvar som akutsjukhus. Med då endast med medicisk akut dygnet runt, till exempel för vård av en hjärtinfarkt. När det gäller kirurgiska ingrepp, måste de i framtiden göras innan klockan 17. På dagtid kommer sjukhuset inrikta sig på planerade operationer. Bo Gustavsson är chef för akuten i Oskarshamn och ser inte positivt på förslaget: - Det blir ett ökat risktagade i de fall då patienterna måste operarat nattetid och kräver transport till annat sjukhus. Vården blir sämre och tillgängligheten minskar, säger Bo Gustavsson till P4 Kalmar. Vid sjukhuset i Oskarshamn minskas även antalet vårdplatser från 112 till 70. I Västervik blir barn- och kvinnokliniken kvar och Mariana Lundberg, avdelningschef säger att hon känt ett stort stöd i kampen. Men trots att verksamheten är räddad måste kvinnokliniken spara drygt sex miljoner kronor. Psykiatrin i Västervik drabbas av besparningar på fem miljoner kronor. Distriktsläkarjourerna i Borgholm och Nybro stängs kvälls och nattetid. Primärvårdsjouren i Vimmerby som varit hotad kvällar och nätter ska utredas vidare. Också infektionsklinikens framtid i Kalmar ska utredas innan man eventuellt föreslår en nedläggning av den. Majoritetens förslag till besparningar inom landstinget ger effekter på 200 miljoner kronor på två år, men de mesta besparningarna ska göras på de enskilda avdelningarna. Landstingspiskan ska dras hårdare och pressa fram besparningar bland personalen.