Östersund

Färre länsbor miste körkort

Bilister här i länet tycks ha blivit laglydigare senaste året. I alla fall märks under första halvåret i år en nedgång i antalet länsbor som av olika skäl fick sitt körkort indraget.

Båda de senaste två åren har drygt 180 länsbor fått sina körkort återkallade - samma period i år var motsvarande siffra 165.

Det är samma trend som märks i exempelvis Stockholms län, medan antalet skåningar och norrbottningar som blev av med körkortet ökade stort första halvåret i år - jämfört med samma period tidigare år.

Det visar statistik som Transportstyrelsen tagit fram på uppdrag av Nyhetsbyrån Siren.