Upp för Volvo PV

Volvo personbilar går mot den nedåtgående strömmen i bilindustrin. I augusti registrerades närmare 2 500 nya volvobilar, jämfört med drygt 2 300 samma månad förra året är det en ökning med nära sju procent.

Totalt i landet nyregistrerades drygt 16 700 personbilar i augusti, en minskning med nära 16 procent jämfört med augusti ifjol.