Högt nyföretagande i Dalarna

Trots svag konjunktur så är nyföretagandet i Dalarna fortsatt högt. Det konstaterar Almi Dalarna som presenterar siffror för första halvåret. Under första halvåret registerades här 861 nya företag, det är mer än 50 procent av hela fjolårets nivå.

Almi Dalarnas VD Hans Astron säger i ett pressmeddelande, att det är starkt att Dalarna håller sig kvar på en hög nivå trots en svagare konjunktur och en mer osäker marknad.

De branscher där flest nya företag registrerats är bygg- och anläggningsverksamhet och därefter butik och handel.

Andelen tillverkande och exporterande företag minskar, medan företagen inom tjänstesektorn blir fler och här märks ändå en konjunkturpåverkan i statistiken, menar Hans Astorin.

Den utveckling som skett under första halvåret är att nyföretagandet ökar i Siljansregionen och i en ring runt Falun/Borlänge. Däremot går det nedåt i västra och norra Dalarna.

Sett till folkmängden har nyföretagandet varit störst i Orsa under första halvåret, och lägst i Älvdalen.

Mats Åkergården
mats.akergarden@sr.se