Barn dog av bakterie

Tre spädbarn har avlidit sedan de smittats av en multiresistent bakterie på Centrallasarettet i Västerås. Men på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där barnen vårdats, har man inte sett några tecken på smittspridning.

De tre spädbarnen avled sedan de smittats av en multiresistent bakterie på centrallasarettet i Västerås. Smittan misstänks ha kommit till sjukhuset genom ett barn som föddes mycket för tidigt på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Barnen blev sjuka på Centrallasarettet i Västerås, och vårdades sedan vid Akademiska sjukhusets neonatalavdelning. Men på akademiska sjukhuset har man inte sett några tecken på smittspridning.

Uwe Ewald, chef för neonatalen på Akademiska sjukhuset, säger till Upplandsnytt att man är alarmerade av det som hänt.

Risken fanns att andra skulle ha smittats av de multiresistenta bakterierna, nyfödda och framförallt förtidigt födda barn är dessutom extra känsliga.

Enligt Ewald vårdades de sjuka barnen isolerat och med stränga hygienrutiner. En mycket noggrann granskning har, enligt honom, gjorts av samtliga barn som legat på avdelningen samtidigt som de sjuka barnen och så vitt man vet har smittan inte spridits.

Men man odlar fortfarande bakterier för att se att inga multiresistenta bakterier gömmer sig kvar.

Kina Pohjanen
kina.pohjanen@sr.se