Yrkesfiskare allt färre och allt äldre

De yngre ser ingen framtid i fisket och därför är det bara ett fåtal ungdomar som satsar på att bli yrkesfiskare.
Det säger Jan Erik Holmberg som är ordförande för sydkustfiskarna. Antalet yrkesfiskare har minskat med en tredjedel sedan mitten av 90-talet, och knappt inga nya har kommit till. Sedan 1995 har medelåldern bland yrkesfiskarna i Blekinge stigit med åtta år. Idag är medelåldern 49 år. Också antalet fiskebåtar blir färre. Från 306 år 1995 till 216 vid senaste nyåret. Det är främst de stora fartygen och de allra minsta båtarna som har försvunnit.