Nej till mobiltorn i Kvicksund

Eskilstuna kommun föreslås säga nej till en 54 meter högt torn för mobiltelefoni mellan Lilla Munkhammar och Kvicksunds samhälle. Tornet hamnar för nära bebyggelsen, anser kommunen.
Det är företaget Svenska umts-nät som vill bygga ett torn, men eftersom planerna är att tornet ska byggas 100 meter från bebyggelsen säger kommunens bygg- och miljöförvaltning nej. Dessutom kommer friluftslivet att påverkas och bygget strider också mot översiktsplanen. Kommunens policy säger att master och torn för mobiltelefoni måste ligga minst 300 meter från bebyggelse.