Gävle

Trafikkaos i korsning

Det råder sedan minst en vecka tillbaka trafikkaos på Gävles mest trafikerade gatukorsning: Staketgatan- Norra Rådmansgatan och Kungsgatan. Anledningen är att samtliga sex trafiksignaler är ur funktion. Det här har skapat oro för alla de gymnasieungdomar från Vasaskolan som varje dag måste ta sig över gatukorsningen för att kunna nå skolans matsal som ligger ett kvarter bort från skolan.

Det är just mycket farligt för alla de gående som måste korsa staketgatan framför Gävle Teater. Alla sex trafiksignaler är ur funktion och det råder mindre kaos där eftersom det kommer bilar från fyra olika håll och inget verkar veta vilken företrädesrätt som gäller.

Anledningen till att korsningen inte har trafiksignaler som fungerar har att göra med att man håller på att anpassa trafiksignalerna till busstrafiken, ett arbete som startade precis vid skolstarten och som fortfarande inte är klart.

Enligt två gymnasieelever som SR Gävleborg pratat med har redan två ungdomar blivit påkörda i korsningen.

Anders Ekholm
anders.ekholm@sr.se