Äldreboende hotas av nedläggning

Äldreboendet Kullagården i Bettna bör läggas ned omedelbart. Det anser områdeschefen. Politikerna anser också att Kullagården ska avvecklas, men att de gamla ska få bo kvar så länge de vill. Det skriver Eskilstuna-Kuriren.
Politiker och tjänstemän Även socialchefen vill avveckla verksamheten omedelbart. Idag bor två personer på Kullagården och det finns plats för sex personer till. Det är av ekonomiska skäl som K;ullagården ifrågasätts.