Linköping

Hjälp med att hitta rätt på US

Från och med i dag kan man få hjälp att hitta rätt på Universitetssjukhuset i Linköping.

Under varje vardag på kontorstid kommer sjukhusvärdar från Röda korset finnas på plats för att guida patienter, anhöriga och andra besökare tillrätta på sjukhuset.

– Vi tycker att det här är jättebra. Det kan vara tufft att hitta här och de här värdarna kan inte bara visa vägen utan också följa med personerna och se att de verkligen kommer rätt, säger Marie Nilsson, enhetschef på Hjärtcentrum och kontaktperson gentemot Röda korset.