Virrvarr av misstankar mot Skandia

De senaste veckornas turer kring försäkringsbolaget Skandia och dotterbolaget Skandia Liv handlar om allt mellan misstankar och anklagelser om trolöshet, okunniga styrelser och giriga direktörer som fått lägenheter och rekordhöga bonusbetalningar. Och i takt med det har det vuxit fram ett antal utredningar, anmälningar och uttalanden som kräver räfst och rättarting.
Bara i går kom det två bidrag till angreppen på Skandia. Ett från advokaten Lars Jaktling som på eget initiativ anmält styreslen för Skandia Liv till ekobrottsmynidhgeten för misstanke om trolöshet när det gäller försäkringstagarnas pengar. Det andra bidraget kom konsumentombudmannen KO som och också anser att försäkringtagarna kommit kläm. I uppståndelsen kring Skandia har både statminster Persson och finansminster Ringholm tagit till orda och krävt både bättre etik och hotat med hårda tag. Missnöje har hörts från finansinspektionen. Och intrycket är att alla spärrar släppt när det gäller kritik mot Skandia. Riktig fart blev det för drygt en vecka sedan när Skandias egen utredare advokaten Otto Rydbeck kom en rapport som innehöll misstankar om att ental icke namngivna direktörer i moderbolaget gynnat sig själva med lyxrenovering av lägenheter. Och det räckte för att överåklagaren Christer van der Kwast vid Riksenheten mot Korruption skulle dyka upp på banan. I vad som se ut som ett virrvarr av misstankar - där fem sex olika utredningar varit och är inblandade - finns det nu två fall av misstänkt trolöshet. Den ena handlar om att styrelsen i Skandia Liv varit trolös mot sina försäkringstagare. Det andra fallet handlar om att direktörer i moderbolaget Skandia varit trolösa mot bolaget och mot sina aktieägare. Men egetligen började uppståndelsen kring Skandia redan inför bolagstämman 2002, då flera aktieägare gick till storms mot en ny omgång av bonusbetalningar som kunde ge ett antal direktörer vad som ansågs vara orimligt höga ersättningar.
Christer Hillbom