Flermiljonunderskott i Robertsfors

Lägre skatteintäkter, ökade personalkostnader och tomter som har värderats för högt - det har resulterat i att Robertsfors kommun förmodligen går med hela 5,8 miljoner kronor minus vid årets slut.
Igår diskuterade politikerna hur Robertsfors ska få en budget i balans när planerings och ekonomiutskottet träffades. Ekonomichef Stig Allan Andersson tror inte att det blir tal om att söka pengar från statliga kommuakuten. - Vi har diskuterat med delegationen tidigare men då bestämtes att vi skulle klara oss själva, säger Andersson till P4 Västerbotten. Befolkningsutvecklingen är negativ, sedan årets början har befolkningen minskat med 40 personer vilket innebär att 7 145 personer bor i kommunen idag.