Årets kulturstipendiater utsedda

Nu har landstingets nämnd för regional utveckling utsett årets kulturstipendiater.

Stipendiaterna är bildkonstnär Mattias Olofsson, Umeå, berättarna Linda Marklund och Per-Erik Wikström, Burträsk, författare Fausta Marianovic, Umeå, konsthantverksgruppen Trio med Tvinn, Umeå samt Skuggteatern i Umeå.

Årets hedersstipendiater är Åsa Söderberg, Malmö och Magnus Aspegren, Stockholm, som båda varit verksamma vid Norrlandsoperan i Umeå.

Bildkonststipendiet är på 50 000 kronor och de fyra kulturstipendierna på totalt 175 000 kronor.