Sommargäster har rätt till hemtjänst

Norrtälje kommun måste ordna hemtjänst fullt ut också åt sommargäster. Kommunen förlorade i går en tvist i kammarrätten om hjälp i hemmet till en sommargäst.
Omsorgsnämnden i Norrtälje drev målet till kammarrätten får att få det prövat vilka skyldigheter kommunen har mot sommargäster som behöver stöd enligt socialtjänstlagen. Fallet gällde en kvinnlig pensionär från Stockholm som ville bo i sitt barndomshem och sommarställe i Norrtälje från juni till september med hjälp hela tiden från hemtjänsten. Och hon fick alltså rätt. Så länge kvinnan bor i Norrtälje måste kommunen ordna hemtjänst.