Umgås med farmor - slipp fördomar

Stereotypa uppfattningar om äldre, som att de överlag skulle vara glömska och virriga, kan märkas hos barn som bara är två till tre år gamla, enligt psykologiforskare från University of Alberta i Kanada.

Men små barn som umgås mycket med äldre personer visar mindre av de här omedvetna stereotypa uppfattningarna än barn som sällan umgås med gamla, enligt en studie som forskarna gjort.

Att stereotypa uppfattningar om gamla människor trots allt finns hos många småbarn, säger forskarna, hänger ihop med att samma uppfattningar förmedlas överallt runt barnen - i serier, på teve och i verkliga livet.

Studien från Kanada kommer att publiceras i tidskriften Educational Gerontology.