ESKILSTUNA

Allt fler tvingas söka socialbidrag

Antalet hushåll som får försörjningsstöd fortsätter bli fler i Sörmland. I Eskilstuna har 23 procent fler hushåll fått försörjningsstöd under januari till juli i år jämfört med samma period förra året. Den grupp som ökar mest är unga och framförallt unga ensamstående män.

På enheten för ekonomiskt bistånd i Eskilstuna har antalet unga hushåll mellan 18 och 24 med försörjningsstöd ökat med drygt 40 procent från och med januari till juli månad jämfört med samma period 2008.

– Att behöva vända sig till socialtjänsten för försörjningsstöd är ingen bra början på ett vuxet liv, säger Josef Zsidó som är chef för enheten för ekonomiskt bistånd i Eskilstuna.

På enheten för ekonomiskt bistånd i Eskilstuna har de unga hushåll som söker försörjningsstöd ökat och Josef Zsidó tror att det kommer fortsätta öka.

Även Katrineholm och Nyköping har sett en stor ökning som tros fortsätta. Trenden är densamma i hela länet utom i Trosa, som är den enda kommun där antalet sjunkit. Skärpta regler för sjukersättning och att fler står utanför A-kassan har också gjort att nya grupper börjat söka stöd hos socialen.

Den största anledningen till att fler inte klarar sin försörjning är den ökande arbetslösheten framförallt bland unga. Dessutom var den årskull som gick ut gymnasiet i våras ovanligt stor. Bibo är 19 år hon och hennes familj lever på försörjningsstöd.

– Själv har jag just gått ur handelsgymnasiet men jag har ännu inget jobb.

Leila Zoubir
leila.zoubir@sr.se