Ny öppenvårdsmottagning för spelberoende

Nu är det klart att Göteborg får öppenvård för spelmissbrukare redan i vår.
Kommunen har, liksom Stockholm och Malmö fått pengar av folkhälsoinstitutet för att driva ett gemensamt projekt. Det beräknas finnas minst 100 000 problemspelare och 25 000 sjukligt spelberoende i landet.