Dataspel kan leda till beroende

Statens Folkhälsoinstitut varnar för att barns och ungdomars dataspelande kan leda till ett beroende.
I Sverige har 80 procent av alla hem en dator och den är en naturlig del av barns och ungdomars vardag. Enligt Mediebarometern använder en tredjedel av alla 9-14 åringar hemmets dator varje dag. 73 procent av dem använder datorn till att spela. Statens folkhälsoinstitut varnar för att alltför mycket dataspelande kan leda till ett beroende. Men Anders Stymne på Statens folkhälsoinstitut säger att så länge dataspelandet inte påverkar det övriga livet är det ingen fara.