Söderhamn

Kvinnobad väcker debatt

Ett beslut om att införa skilda badtider för kvinnor och män väcker just nu debatt i Söderhamn. Ett par timmar i veckan har vikts på Hällåsens bad för enbart kvinnor, vilket i sin tur har fått flera partier i kommunfullmäktige att reservera sig.

Det var först efter het debatt som kommunfullmäktige i Söderhamn på måndagskvällen till sist antog beslutet att införa ett särskilt kvinnoblad. Den politiska församlingen var långt ifrån enig, vilket avspeglas i röstsiffrorna 38 ja mot 10 nej.

Folkpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverade sig mot beslutet. Kritikerna menar att beslutet motverkar integration och i den hetsiga debatten framfördes åsikten att om en grupp får särskilda badtider, kan andra grupper med all rätt kräva det samma.

"Det finns särskilda behov"
Söderhamns socialdemokratiska kommunalråd Eva Tjernström avfärdar dock det argumentet med motiveringen att den reserverade badtiden för kvinnor riktar sig mot grupper med särskilda behov:

- Vi tycker att integration är viktigt bland ungdomar och vårt mål är att alla unga pojkar och flickor ska kunna bada tillsammans. Men det finns också en äldre generation kvinnor som inte har den valmöjligheten, säger hon.

Kommunalrådet som tror att beslutet kan väcka negativa reaktioner tycker därför att det ändå är värt att prova skilda badtider för kvinnor och män.

- Jag vet att det uppskattas också av helsvenska kvinnor, att ha tillgång till en badtid befriad från män, säger hon.

Agneta Sundberg
agneta.sundberg@sr.se