Nytt steg i planerna på ny våtmark

Nästa vecka tas ett nytt steg i planerna på en ny våtmark som ska rena avloppsvatten från kväve i Eskilstuna. Då väntas politikerna i samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om plan och markfrågor för den nya våtmarken som byggs norr om E20 mitt emot den nuvarande våtmarken i Ekeby. Våtmarken är en investering på åtta miljoner kronor och den ska vara klar i vår.