Rwandier inför rätta i Finland för folkmord

I Finland inleddes i går rättegången mot en rwandier åtalad för folkmord. Finland har alltså valt en annan väg än Sverige i ett liknande fall. Sverige beslöt att utlämna en folkmordsmisstänkt så han kan ställas inför rätta i Rwanda istället för i Sverige. Mannen som åtalats i Finland hotas av livstids fängelse.

Rättegången i Borgå strax öster om Helsingfors började något överraskande med att den åtalade rwandierns försvarare omedelbart krävde att rättens ordförande skulle bytas ut.

Enligt försvaret har domaren i tidningsintervjuer visat att han har en på förhand klar uppfattning om målet. Enligt tidningen Helsing Sanomat anser han bland annat att en rättvis rättegång lika gärna kunde äga rum i Rwanda. Men efter en överläggning inför lykta dörrar fick domaren sitta kvar.

Han har uppenbarligen samma inställning som Sverige har tagit i ett liknande fall. En rwandier i Sverige som misstänks för att ha deltagit i folkmordet i Rwanda 1994 då omkring 800 000 personer dödades skall utlämnas till Rwanda för att ställas till svars där.

Sverige är det första EU-land som tror att rättsväsendet i Rwanda kan ge folkmordsåtalade en rättvis rättegång. Själva utlämningen har ändå skjutits upp eftersom beslutet har överklagats till Europadomstolen.

De finländska myndigheterna tror däremot inte att rättsystemet i Rwanda kommer att ge den i Finland misstänkte mannen en rättvis rättegång. Därför sker rättegången i Finland, men hela domstolen, Borgå tingsrätt, åker om några veckor till Rwanda och stannar någon månad för att hålla vittnesförhören där. En utflykt som kommer att kosta åtminstone 10 miljoner kronor.

Den åtalade rwandiern som är pastor misstänks alltså för delaktighet i folkmordet 1994. Han påstås vara en av de ledande i dödandet i landets södra delar och åklagaren kräver livstidsstraff. Men mannen nekar till alla anklagelser.

Christer Fridén, Helsingfors
christer.friden@sr.se