Spiken i kistan för Fyrverkeriet

Kommunsstyrelsen i Laholm har beslutat att lägga ner Fyrverkieriet - samverkansprojektet mellan de sociala myndigheterna.
Beslutet har fattats med bakgrund av att riksdagen inte permanentar försöksverksamheten som man i Lahom anser sig ha mycket goda erfarenheter av. Delar av fyrverkeriet som Familjecentralen, Humlan missbrukarvård och resursenheten kommer dock att drivas vidare.