Nedläggning av fem skolor föreslås

Minst fem skolor i Motala kommun kommer att läggas ner under de kommande tre åren. Det föreslår kommunens tjänstemän.
Östra skolan föreslås försvinna redan nästa år, därefter följer i tur och ordning skolan i Österstad, Smedsby, Godegård och Klockrike. Motala kommun dras med stort underskott samtigit som elevantalet minskat, vilket är två orsaker till att skolor nu måste läggas ned. Politikerna fattar sitt beslut i november.