Sandis i Mora förstört av brand

Den gamla anrika samlingslokalen Sandis i Mora började brinna på torsdagsmorgonen. Räddningstjänsten gjorde snart bedömningen att den gamla träbyggnaden inte skulle gå att rädda. Sandis var under första hälften av 1900-talet danspalats och under senare år har den varit fritidsgård. Numera inryms gym- och träningslokal i det gamla huset. Ingen människa har kommit till skada vid branden.
- Det är nog många som fäller en sorgens tår en sådan här gång. Det är en bit av Moras historia, och dess ungdom, som är borta säger Calle Nyström som forskat i Moras historia.