Olaglig undervisning i meänkieli

Att Pajala kommun har obligatorisk undervisning i meänkieli i skolan strider mot lagen. Det konstaterar Skolinspektionen.

Skolinspektionen kritiserar också kommunen för att inte ha någon bra bild av elevernas resultat. Exempelvis vet kommunen inte varför betygen skiljer sig mellan pojkar och i flickor i årskurs 9, och det gör att man inte kan ta ställning till vilka insatser som krävs för att ge alla elever förutsättningar att nå sina kunskapsmål.

Men kultur- och utbildningsnämndens ordförande Åke Johdet (S) håller inte med om skolinspektionens kritik.

– Den kritiken tar jag inte åt mig riktigt. Våra resultat i skolan är jättebra, säger Åke Johdet.

Han menar att kritiken beror på att man i Pajala kommun är mindre bra på att dokumentera sina insatser, att det är där det brister.

Skolinspektionen konstaterar att undervisningen i meänkieli inte följer en nationell plan, att det är olagligt att som i Pajala ha obligatorisk undervisning i meänkieli.

Beslutet att ha obligatorisk undervisning är fattat av politikerna och de kände inte till att det inte var lagligt.

– Vi har inte vetat om det. Det är första gången Skolinspektionen är här och då har de kommit fram till att det inte är riktigt lagligt, säger Åke Johdet och fortsätter:

– Det är ett politiskt beslut att vi ska ha meänkieli som ett levanade språk i vår kommun och våra skolor och nu måste vi börja titta på hur vi kan ha det kvar på något sätt, säger Åke Johdet.

Senast den 1 december 2009 ska Pajala kommun redovisa vad man gjort för att komma till rätta med bristerna.

Regina Veräjä, SR Sisuradio