Rikstrafiken utreder färjekrocken

Rikstrafiken håller nu på att analysera kollisionen mellan Destination Gotlands båda fartyg i somras. Rikstrafiken vill bland annat veta hur informationen fungerade och om kollisionen gett upphov till några avtalsmässiga konsekvenser.

Hans Weber vid Rikstrafiken uppger att bland annat skall en enkät genomföras bland de passagerare som reste med färjorna i somras, för att få reda på hur informationen fungerade.