Otryggt boende för många

Det är många som inte kan låsa om sig i en egen lägenhet – men det är förhållandevis få i länet som inte alls har tak över huvudet.

Andreas Rosin från fältgruppen Mobila Ture i Umeå möter människor med otrygg boendesituation och säger att många mår väldigt dåligt.

I Skellefteå har socialförvaltningen startat ett projekt för att minska antalet vräkningar och jobba förebyggande mot människor ska bli bostadslösa.