Rymdpromenad utan kontakt i natt

Vid den internationella rymdstationen ISS företog två astronauter i natt en rymdpromenad. De monterade loss en tom ammoniaktank. Under 33 minuter hade de ingen kontakt alls med markkontrollen på grund av ett oväder på jorden.

Astronauterna var förvarnade om att de skulle sakna kontakt under en tid och kunde utföra sitt arbete ändå.

Christer Fuglesang ska ut på rymdpromenad på torsdag, då är han är en av dem som ska ersätta den nu losskopplade ammoniaktanken med en ny.