Kvicksilverfynd i Luleå

Banverket har hittat små mängder metalliskt kvicksilver när diken skulle grävas för nya högspänningskablar på bangården på Malmudden i Luleå. Arbetet avbröts omedelbart.
Luleå kommuns miljökontor är underrättat och finns också på plats för att övervaka arbetet med att ta hand om de miljöskadliga ämnena som finns på ett begränsat område på bangården. I enlighet med Banverkets miljökontrollprogram ska man först fastställa hur mycket giftigt kvicksilver som finns på platsen och även försöka klarlägga hur gifterna hamnat i marken. Giftet ka också avlägsnas på ett säkert sätt och skickas till destruktion.