Malmö

OK att öppna toan med sms

De toaletter i Folkets park som är försedda med lås som öppnas via sms i mobiltelefonen får vara kvar, enligt Datainspektionen som fått in flera klagomål sedan det nya systemet infördes under sommaren.

Det har uttryckts oro för att Malmö stad skulle kunna få ut uppgifter om de telefonnummer som har använts vid betalning, och att det därmed skulle gå att spåra enskilda personer efter en skadegörelse.

Malmö stad uppger till Datainspektionen att kommunen inte har tillgång till telefonnummer eller andra uppgifter som gör det möjligt att spåra enskilda personer, vilket gjort att Datainspektionen nu avslutat ärendet.