Floby

Räddningstjänsten i Floby hotad

Räddningskåren i Floby kan komma att läggas ned. Nedläggningen är ett av flera alternativ när räddningsnämnden i Falköping och Tidaholm ska spara pengar.

Det är kommunernas dåliga ekonomi som gör att räddningstjänsten har fått ett sparkrav på 2,2 miljoner kronor. Så mycket pengar går inte att spara genom små neddragningar på olika håll i verksamheten utan kräver en nedläggning av hela deltidsstyrkan i Floby.

– Det blir en tredjedel av vår personalstyrka som försvinner, säger räddningschefen Stefan Swenson. Det betyder en stor kvalitetsförsämring och kommer att göra det svårt att göra stora insatser, som till exempel vid skogsbränder.

Stefan Swenson hoppas nu att nedskärningskraven kommer att minskas så att det går att spara pengar utan nedläggningar och uppsägning av personal.

– Det blir ju en fråga för kommunstyrelserna att prioritera, säger Stefan Swenson. Vi är ju inte den enda verksamhet som har sparkrav på oss utan det gäller ju alla nämnder.