(V)ill ge funktionsnedsatta chansen

Personer med funktionsnedsättning har ofta svårt att få jobb och ohälsan är större i den här gruppen. Låt landstinget anställa dessa personer, lyder ett förslag från Vänsterpartiet.

Landstinget i Jönköpings län borde bli en föregångare och ett gott exempel när det gäller att anställa människor med funktionsnedsättning, det tycker landstingspolitikern Inga Jonasson (V).

Om fler i den här gruppen fick ett jobb att gå till, skulle ohälsan, som är större här än hos den övriga befolkningen, minska, skriver Jonasson i en motion till landstingsfullmäktige.

Hon vill att det utreds vilka tjänster inom landstinget som skulle kunna vara aktuella.