Vanligare binda bolån endast tre månader

Drygt 90 procent av nya låntagare hos bolåneföretaget SBAB väljer en bindningstid på bara tre månader för sina bolån, enligt bolåneföretaget. Den genomsnittliga räntebindningstiden för nya lån till privatkunder i augusti är de lägsta sedan statistiken startades 2000.

Bakgrunden är att skillnaden mot längre bundna boräntor i dag är ovanligt stor.

Dessutom har Riksbanken i sin senaste prognos bedömt att styrräntan kommer att ligga kvar på den rekordlåga nivån 0,25 procent fram till hösten 2010.