Kritik mot sen insats

Efter den senaste veckans oroligheter i Gottsunda i Uppsala presenterade i dag kommunen ett åtgärdsprogram för ett lugnare Gottsunda. Samtidigt kommer i dag kritik mot att polisen och kommunen reagerade för sent i arbetet mot den senaste tidens oroligheter.

En av kritikerna är Ebba Busch, andre vice ordförande i Kristdemokraterna i Uppsala.

– En natt till med den här sortens oroligheter är totalt oacceptabelt, säger hon.

Det var först på måndagsmorgonen som företrädare för bland annat polis, räddningstjänst och kommun sattes sig ner för att diskutera samarbeten och åtgärder. Ebba Busch tycker att det långsiktiga samarbetet samhällsinstanserna emellan fungerar bra i Gottsunda, men när det bränner till måste man jobba snabbare.

I dag har länspolismästare Erik Steen bemött den kritik som riktats mot att polisresurserna varit för knappa. Han tycker att polisen gjort ett gott jobb. Han ser flera grogrunder till problemen.

– Det är högre arbetslöshet, tätare boende, lägre inkomster, integrationsproblem och mycket annat. Polisen kan ju knappast lösa den typen av problematik. Vi jobbar ju med samhällets symptom, om man säger så, och hjälper till i det långsiktiga arbetet, säger Erik Steen.

I förmiddags presenterade Uppsala kommun en lista med åtgärder för att skapa lugn. Mycket handlar om att få ut fler vuxna på gatorna.

– Vi ska se över fältarbetet som man har. Det finns ju en väldigt stor områdesgrupp där med olika myndigheter och även socialtjänsten, som ju har god kännedom om vad som händer i Gottsunda. Vi försöker även utöka antalet nattvandrare, säger kommunalrådet Cecilia Forss (M).

Ebba Busch (KD) tycker att det är dags att Gottsundaborna nu säger i från. På söndag uppmanar hon boende, företagare och föreningar att samlas för en manifestation mot stöket.

– Jag vill att vi ska visa att det här är vår stad, vår stadsdel och här vill vi kunna vara trygga. Nu får det banne mig vara nog, säger hon.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se