Vägverket riskerar stämning för vägsaltning

Kommunala bolaget Kommunalteknik i Surahammar funderar nu på att stämma Vägverket för saltningen av väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar.
Parterna träffades i veckan för att diskutera frågan om saltning, men har inte kommit överens. Problemet är att vägsalterna rinner ut i grundvattentäkten i Strömsholmsåsen. Väg 252 går precis igenom skyddsområdet där Kommunalteknik tar dricksvattnen och vägsaltet gör att salthalten i dricksvattnet blir för hög. I vissa privata brunnar är salthalten dubbelt så hög som gränsvärdet som ligger på 100 milligram salt per liter vatten. - Värdena i det kommunala dricksvattnet är idag mellan 30 och 40 milligram, vilket i och för sig är under gränsvärdet. Men salthalten ökar för varje år. Vi infiltrerar vatten från kolbäcksån för att späda ut grundvattnet och trots det är salthalten inte lägre, säger Sari Virkala, miljöinjengör på Kommunalteknik. Frågan om att stämma Vägverket avgörs av bolagets styrelse senare i höst