Riksbankschefen: Svenskarna jobbar för lite

Samtidigt som riksbanken i morse meddelade att styrräntan lämnas oförändrad levererade riksbankschefen Lars Heikensten en avhyvling av den ekonomiska politiken inför ledamöterna i riksdagens finansutskott. Tillväxten hotas av att svenskarna arbetar för lite, anser han.
–En förklaring till det här tror jag är att den ekonomiska politiken i praktiken inte har varit tillräckligt inriktad på att sätta folk i arbete, säger Lars Heikensten. –Ett annat problem är att den svenska arbetsmarknaden inte på ett tillfredsställande sätt har kunnat ta till vara de många personer som finns i Sverige som är födda utomlands, fortsätter han. Den ekonomiska tillväxten i Sverige skulle enligt Heikensten kunna ligga på närmare 2,5 procent om året, men riskerar att bli lägre på grund av att så många människor står utanför arbetsmarknaden. Problemet är också enligt riksbankschefen Sveriges åldrande befolkning som gör att många lämnar arbetsmarknaden. Det totala antalet arbetade timmar per år kommer att sjunka, samtidigt som kostnaderna för vården och omsorgen ökar. När konjunkturen vänder uppåt ökar risken för brist på arbetskraft och att vi får en överhettning av ekonomin. –Den svenska ekonomin riskerar att slå i kapacitetstaket snabbare än den annars skulle göra och att vi därmed tvingas höja räntan snabbare än vi annars skulle göra. Vi får helt enkelt rätta mun efter matsäcken, säger riksbankschefen Lars Heikensten.
Christer Hillbom