Fler ska äta lokalt producerad mat

Det är målet för Hushållningssällskapets projekt Lokalproducerad mat i Dalarna och Gävleborg.
Projektet har pågått i två år och Hushållnings-sällskapet har samlat kring 100 matproducenter i en katalog så att de ska bli lättare för konsumenterna att hitta. Ett annat mål var att skapa 54 nya företag men det lyckades inte.