Bjurholm

Frågor direkt till politiker

Allmänheten i Bjurholm ska få ställa frågor direkt till politikerna vid fullmäktigesammanträden framöver.

Det tycker i varje fall kommunstyrelsen i Bjurholm som säger ja till ett förslag från en kommuninvånare. Förslaget om en frågestund för allmänheten behandlas vid fullmäktigesammanträdet nu i september först och kan börja tillämpas i november.