Skåne

400 lediga högskoleplatser i Skåne

I veckan är det terminsstart för universitets- och högskoleutbildningarna. Men trots att söktrycket har varit högre än vanligt, finns det ännu över 400 kurser och utbildningsprogram i Skåne med platser kvar.

Men intresset för de tomma platserna är stort.
– Efteranmälningarna började i augusti, säger Kjell Gunnarsson, förvaltningschef på Malmö högskola. Och det är runt 100 personer om dan som anmäler sig.

Bland programmen i Lund är det mest de naturvetenskapliga utbildningarna som har platser kvar. På Malmö högskola har man flest platser kvar på lärarprogrammet. Och även på Högskolan Kristianstad är det många av lärarprogrammen som har platser kvar.