västerås

Västerås stad vill bygga flytande hus

Västerås stad har tagit ett steg närmare ett beslut att bygga husbåtar vid Tegeludden. För första gången har husbåtarna ritats in i en detaljplan för området, och planen har nu klubbats igenom i byggnadsnämnden.

Claes Kugelberg, ordförande i byggnadsnämnden, tror på idén:

– Jag tror att det kan bli ett trevligt inslag. Men jag föredrar att kalla det för sjövillor, för det här är i princip flytande villor.

– Västerås behöver lite spännande bostäder som sticker ut, säger Kugelberg till P4 Västmanland.

Husbåtar eller sjövillor; det handlar i alla fall om mellan fyra och tio byggnader som kommunen vill bygga vid den södra piren vid Tegeludden, den som ligger mot Björnön.

Fastighetskontoret ville egentligen bygga husbåtar även vid den norra piren in mot staden, men det går stadsbyggnadskontoret inte med på. Påverkan på miljön blir för stor.

Husbåtarna har ritas in i detalplanen för hela stadsträdgården liksom de hus man planerar att bygga där.

I planen för stadsträdgården ingår också att göra om strandremsan nedanför kolonilotterna till en badstrand.

Frågan om husbåtarnas vara eller inte vara vid Tegeludden har stötts och blötts i många år. De boende där har tidigare protesterat mot planerna.

De har bland annat varit rädda för att området ska bli privat och att allmänheten inte ska få tillgång till den lilla parken och marinan.

Men så kommer det inte att bli, enligt Hans Larsson, planarkitekt och den som jobbar med detaljplanen:

– Nej, vi ska säkerställa det i detaljplanen. Även piren ska vara tillgänglig för allmänheten, säger Hans Larsson, som tror att det finns ett stort intresse från allmänheten att bo sjönära.

Maria Edlund
maria.edlund@sr.se