Granat tror på länsstyrelsens framtid

Länsstyrelsen på Gotland kommer att vara kvar inom överskådlig tid. Det säger tillförordnade landshövdingen Anders Granat, i Radio Gotlands onsdagsintervju.

Flera enheter har de senaste åren försvunnit därifrån, men utifrån hur regeringen resonerar kring rekryteringen av ny landshövding tycker Anders Granat att det finns anledning att vara optimistisk.

Enligt honom finns det inga signaler om att ingen ny landshövding ska tillsättas, utan diskutionen handlar bara om hur lång tid det ska få ta.

- Sist jag pratade med företrädare för den politiska ledningen och då frågade jag om jag kan komma tillbaks och säga att länsstyrelsen kommer att finnas kvar i alla fall i en överskådlig tid. Då tänkte stadssekreteraren och så sa han att det kan du säga. Kanske ännu längre. Så det kommer att finnas kvar.

När Gotland kommer att få en ny landshövding kan Anders Granat ännu inte svara på men han tror att det blir inom sex månader. Tillförordnade landshövdingens önskemål angående den nya landshövdingen är att han eller hon ska ha god kommunikativ förmåga. Han önskar sig också en person med både goda kunskaper om hur näringslivet fungerar och om kommunal och statlig förvaltning.