Mölner myr till "Natura 2000"

Mölner myr på norra Gotland KOMMER att ingå i EU:s nätverk Natura 2000. Tidigare har Nordkalk, som äger området, sagt nej. Men nu har man nått en överenskommelse med Länsstyrelsen.
Det handlar om nästan nästan 600 hektar värdefull våtmark, som Länsstyrelsen vill ska ingå i EU:s nätverk Natura 2000. Nordkalk har tidigare inte velat säga varken ja eller nej, men efter förhandlingar har man nu gått med på att låta området ingå i Natura 2000. Platschefen för Nordkalk Henrik Grinde säger nu att man aldrig har tänkt bryta kalksten på Mölner myr, men innan man gav definitivt klartecken ville man först reda ut saken ordentligt. Något som många boende på norr tolkade som att företagsledningen tänkte säga nej till planerna på ge Mölner myr ett framtida skydd mot all exploatering. Däremot är Cementas ledning fortfarande styvnackad. Länsstyrelsen vill ju ha med File hajdar i Natura 2000, men Cementa hävdar att den marken behöver man för att bryta kalksten, så det fallet får avgöras av Regeringen, som får avgöra vad som väger tyngst - den sällsynta nipsippan eller storindustrins behov av kalksten.