ایجاد حریق و نگرانی وزیر

بتازگی، نوجوانان محله های حاشیه نشین مالمو، یوتبوری و اپسالا، از جمله با ایجاد حریق، نگرانی بسیاری را برانگیخته اند. بعنوان مثال، چهارشنبه گذشته چند خودرو را در بیسکوپسگوردن یوتبوری به آتش کشیدند. در تعطیلات آخر هفته گذشته نیز، چند اتومبیل در گوتسوندا، محله حاشیه نشین اپسالا، آتش زده شد و حتی به سوی ماموران آتش نشانی که برای کمک در محل حاضر شده بودند، سنگ پرتاب شد.

خبرنگار بخش خبری رادیو بین المللی سوئد گفتگویی انجام داده است در این مورد، با لاسه دنیک، پروفسوردر روانشناسی اجتماعی دریکی از دانشگاه های دانمارک. وی ابتدا از پروفسور می پرسد آیا توضیحی برای این که چه چیزی پشت این حوادث خوابیده است، وجود دارد. لاسه دنیک در پاسخ می گوید این در واقع مجموعه ای از شرایط گوناگون است که دست به دست هم داده و چنین حوادثی را موجب شده است.

اینها انسانهایی هستند که بنوعی در حاشیه زندگی می کنند. جوان هستند، اغلب نتایج درسی ناموققی داشته، بیکارند و دورنمای روشنی از آینده ندارند. پروفسور دنیک اضافه می کند این جوانان به لایه ی اجتماعیی  تعلق دارند که میتوان آنرا طبقه ی اجتماعی کم درآمد در حال رشد سوئد نامید. وی می گوید البته برای آتش زدن چیزها ویا پرتاب سنگ ، لازم نیست آدم شریر ویا خشن باشد. خود این پدیده یعنی به حاشیه رانده شدن و حضور داشتن در بیرون از جامعه، می تواند انسان را به این سمت سوق دهد.

در مورد حوادث اخیر، نیامکو سابونی وزیر همپیوستگی در گفتگویی با بخش خبری رادیو سوئد می گوید این نوع آتش زدنها و اغتشاشات اصلا قابل پذیرش نیست و بنظر می رسد این کارها تبدیل به گرایشی شده که بتوان در رسانه ها خودنمایی کرد و یا اینکه در برخی از گروه های نوجوان اعتبار و منزلتی یافت.

پرفسور لاسه دنیک روانشناس اجتماعی در این مورد با سابونی، وزیر همپیوستگی، در اینکه این نوجوانان می خواهند بنوعی مطرح شده و جلب توجه کنند، موافق است اما می گوید نباید دلایل اصلی اجتماعی این مسئله فراموش شود که این نوجوانان در چه شرایطی  زندگی می کنند و دورنمای روشنی از آینده ندارند. به نظر وی این در واقع یک مسئله ی طبقاتی است.

سرانجام اما بئاتریسک اسک  وزیر دادگستری سوئد، سکوت خود را دراین مورد شکست و دربرای اولین بار امروز در گفتگو با بخش خبری رادیو سوئد، نگرانی شدید خود را نسبت به حوادث اخیر که در برخی از شهر های سوئد به وقوع پیوسته، اعلام کرد.

خبرنگار از وزیر دادگستری می پرسد نگرانی شما از چه روست و وی در پاسخ می گوید نگرانم که ماموران نجات که وظیفه شان نجات جان انسانهاست، نتوانند در محل حادثه حاضر شده و جان آنان را از خطر برهانند.

بئاتریسک اسک در پاسخ به این پرسش که علت آتش افروختن های اخیر را در چه می بینید، می گوید به این دلیل که از یک سو این نوجوانان هدف مشخصی در زندگی ندارند و سرگردانند و از سوی دیگر بسیاری از آنان در یک موقعیت اجتماعیی بسر می برند که بزرگسالی که سرمشق درستی برایشان باشد را، کم دارند. و البته خب برخی نیز خلافکارانی هستند که از درگیر شدن با پلیس استقبال می کنند.

خبرنگار از وزیر دادگستری می پرسد آیا او فکرمی کند که مردمان حاشیه نشین در مالمو و یوتبوری واپسالا، در سالهای اخیر، در امنیت  زیسته اند،  وی می گوید از برخی لحاظ بله ، و از لحاظی دیگر خیر! خیر از این نظر که مردم  در وضعیت ناگوار اجتماعی و بصورت تنگ و فشرده بسر می برند. وی ادامه می دهد اما در این مورد اقداماتی انجام داده ایم تا مردم هم در این محلات و هم در مکان های حاشیه نشین دیگر نیز، در امنیت زندگی کنند.  به عنوان مثال همکاری با پلیس، مدرسه و مسئولان خدمات اجتماعی را در مکان های گوناگون افزوده ایم.