OECD rekommenderar euro för Island

EU-medlemskap och därmed också möjlighet att gå över till eurovalutan skulle vara mycket bra för Island. Det är en av slutsatserna i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s rapport om det krisdrabbade Island som publicerades i dag.

Island bör gå över till euro så fort som möjligt, rekommenderar OECD.

Den isländska penningpolitiken har fått allvarliga skador av den finanskris som har drabbat landet efter att de tre storbankerna kraschade förra året.

Att återställa och sen behålla förtroendet för den isländska ekonomin kommer att ta tid och då är inträdet i eurosamarbetet den bästa vägen, säger OECD i sin Islandsrapport. Med eurovaluta kommer Island att få en helt annan ekonomisk trovärdighet.

Men det kommer att dröja innan Island får chansen att ansluta sig till den europeiska unionen. Förhandlingarna om medlemskap har helt nyligen bara börjat. Och under tiden måste landet se till att få ordning på sin egen valuta, kronan, som kollapsade under bankkrisen.

För att få stadga i landets ekonomi måste den isländska riksbanken göra allt för att stabilisera kronkursen.

Men det gäller också att inte upprepa misstagen som följde på privatiseringen av det isländska bankväsendet, då bankerna med en aggressiv marknadsföring snart växte sig alldeles för stora och oöverskådliga.

OECD rekommenderar därför hårdare övervakning av bankväsendet som bör vara betydligt mindre än det som ledde fram till kraschen förra hösten.

Däremot bör de restriktioner som nu gäller för valutahandeln tas bort så fort det är möjligt. De är till för att skydda kapitalflykt från Island och försvara den isländska kronan. Men samtidigt hindrar begränsningarna normala affärer med utlandet och det är inte bra, tycker OECD.

Christer Fridén. SR:s Nordenkorrespondent
christer.friden@sr.se