Uddevalla

Hårt motstånd mot vindkraft

Föreningen Bevara Forshällas motstånd mot att bygga en vindkraftspark i Forshälla är ovanligt stort enligt exploatören. De är bland annat oroliga för buller och sjunkande fastighetspriser i området.

– Det har aldrig inträffat tidigare, inte i den här storleken, säger Tomas Linnard, vd på Rabbalshede Kraft, när han kommenterar motståndet som de boende i Forshälla visar.

I våras började Rabbalshede Kraft att undersöka möjligheterna att bygga en vindkraftspark i Forshälla, och i juli ställdes planritningarna ut för allmän beskådan. Synpunkterna strömmade in, bland annat från föreningen Bevara Forshälla.

Andreas Björk är en av dem som startat föreningen. Han, som bor i ett hus 860 meter från ett planerat vindkraftverk, oroar sig för buller. Rabbalshede Krafts beräkningar på att ljudnivån inte kommer att överstiga 40 decibel, som naturvårdsverket rekommenderar, litar inte föreningen på.

– Det finns ju fastighetsägare som fått 39, 9 decibel uppmätt, så det klart att de lägger sig under gränsen. Om man mäter flera gånger kanske man kommer över gränsen, säger Mikael Nilsson som också är med i föreningen.

Men Tomas Linnard, vd på Rabbalshede Kraft, menar att det inte kommer att bli så.

Det får det inte, vi har de gränserna att hålla oss till och kommer att anpassa parken till dem.

Det stora motståndet i Forshälla grundar sig också på att de som bor där inte tycker att de fått vara delaktiga i processen, om var och hur vindkraften ska byggas. Och på Rabbalshede Kraft vill man gärna lära sig av det.

– Vi får titta tillbaka på själva processen, vad finns det för ändringar vi kan göra så att vi blir tydligare mot boende i området. Jag tror det finns missuppfattningar om att vi redan har tagit beslut, säger Tomas Linnard.

Beslut om en ny vindkraftspark tas av länsstyrelsen efter att en ansökan kommit in. Rabbalshede Kraft kommer att svara på de boendes synpunkter under nästa vecka, och de planerar också för att besöka området på nytt för nya bedömningar.

Först i slutet på året tror vd:n Tomas Linnard att bolaget skickar in en ansökan till länsstyrelsen.

Marie Hedlund
marie.hedlund@sr.se
0522-67 00 00