Många lamm drabbade av fästingsjukdom

Flera fårbesättningar på Gotland bär på den fästingburna sjukdomen betesfeber.

Det visar studier som gjorts vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala. Sjukdomen drabbar främst årslamm som får ledbesvär men också plötsliga dödsfall har förekommit.

För att slippa undan sjukdomen kan lantbrukare undvika att lammen betar på marker med gott om fästingar och att djuren behandlas med fästingmedel. Studierna visar också att fästingarna inte är motståndskraftiga mot fästingsmedlet vilket man tidigare trodde.