Kommunal namngivningsceremoni blir verklighet

Nu ser det första medborgarförslaget i Jönköpings kommun ut att bli verklighet. Det är den borgerliga vigselförättaren Birgitta Hansen som föreslagit att kommunen utser en officiant vid namngivningscermonin för ett nyfött barn som ett alternativ till dop.
Kommunstyrelsen anser att förslaget är bra och föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram regler för en kommunal namngivningscermoni.